Главная > Головна > Енергетичний менеджмент

Енергетичний менеджмент

Енергетичні обстеження (енергоаудит) підприємств

Енергетичне обстеження – комплекс заходів спрямованих на підвищення енергоефективності підприємства.

ТОВ «Smart Power Engineering» проводить енергетичне обстеження промислових підприємств в Україні. Аналіз первинних даних підприємств за споживанням енергетичних ресурсів з метою отримання достовірних даних про ефективність їх використання з подальшою розробкою комплексу заходів з енергозбереження з занесенням отриманих результатів в енергетичний звіт.

У співпраці з виробниками обладнання, розробниками програмного забезпечення, проектними та інжиніринговими компаніями, «Смарт Пауер Інжінірінг» проводить наступний перелік робіт:

  • Визначення потенціалу енергозбереження і підвищення рівня енергетичної ефективності підприємства.
  • Розробка проектів, кошториси, інвестиційних проектів, проходження узгодження і залучення фінансування.
  • Впровадження автоматизованої системи енергетичного моніторингу в промисловості, бюджетній сфері та житлово-комунальному господарстві.
  • Розрахунок термінів окупності по модернізації енергетичного обладнання.
  • Проведення інтеграції, проектування, монтаж сонячних і вітрових електростанцій з енергетичним обладнанням підприємств для зменшення енерговитрат.
  • Установка апаратно-програмного комплексу Автоматизованої Системи Моніторингу Енергоресурсів АСМЕ – облік, автоматизація, контроль і диспетчеризація, систем АСКОЕ та багато іншого.
  • Надання консалтингових послуг промисловим підприємствам по впровадженню системи енергетичного менеджменту ISO 50001.
  • Проведення навчання та інструктаж персоналу підприємств по культурі поводження з природними та енергетичними ресурсами.

Европейська система енергетичного менеджменту EMS

Ми пропонуємо впровадження системи автоматизованого обліку споживання енергоресурсів – світло, вода, газ.

Система дозволяє проводити онлайн контроль будь-якого технологічного обладнання, тим самим запобігаючи виходу з ладу критично важливих вузлів підприємства.

Одна з версій системи була представлена ​​і схвалена НКРЕ НКП і реалізована з 2018 р на об’єктах Миколаїва.

 

 

Система проводить аналіз погодинного споживання енергоресурсів любого технологічного устаткування підприємства, з монтажем модемів на будь-який лічильник з імпульсним виходом.
Це дозволяє розрахувати оптимальну модель споживання енергоресурсів: газ, вода, електроенергія.

 

 

 

Інтеграція онлайн контролю режимів роботи вузлів і механізмів виробничих ліній на відповідність заданим режимам за технологічною картою виробника обладнання. Тим самим забезпечуючи своєчасне обслуговування і заміну деталей, уникаючи простою і можливих збитків підприємства. Установка флоту датчиків на вимогу замовника з висновком даних на екран монітора (до 1000 датчиків) – тиску, температури, рівня рідин і інших параметрів.

 

 

 

 

Гнучка інтеграція з системами замовника: бухгалтерського обліку та білінгу, 1С, ЄЇРЦ, АИИС КУЕ, SCADA. HTTP GET запити, формат JSON, XML, вивантаження в Excel і CSV файли, вивантаження даних в 1С і SAP.

 

 

 

 

Збір даних з датчиків, обробка і передача даних здійснюється по радіоканалу LPWAN (R = 5 км)

Надіслати заявку