SPE

Компанія Smart Power Engineering (Смарт Пауер Інжінірінг) – системи керування споживанням, розподілом та генерацією електроенергії, газу, теплової енергії, з інтеграцією відновлювальних джерел (ВДЕ, біогаз, сонце). Сертифікація ISO50001.

Сделать заявку